Zmiana adresu Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

Od dnia 01.02.2018 Dział Aparatury zlokalizowany jest w DS-4, przy ul. Zwierzynieckiej 6, pok.08, 09, 10.