Wymagania Działu Zamówień Publicznych dotyczące przetargów.