03117140-7

Body: 

Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów