Dyżury Działu Aparatury i Zakupów do 30 kwietnia 2020r.

  Anna
Wyszyńska
Wojciech Konopacki Krzysztof Wojewódzki Mariusz
Seroka
Robert
Gorzelak
poniedziałek 20,27.04.2020 praca zdalna praca zdalna praca zdalna praca zdalna
wtorek 14.04.2020 21,28.04.2020 praca zdalna praca zdalna praca zdalna
środa praca zdalna praca zdalna 15,22,29.04.2020 praca zdalna praca zdalna
czwartek praca zdalna praca zdalna praca zdalna 16,23,30.04.2020 praca zdalna
piątek praca zdalna 17.04.2020 praca zdalna praca zdalna 17,24,30.04.2020

 

Nazwisko i imię
pracownika pełniącego dyżur
Numer telefonu
 służbowego
Adres
Wyszyńska Anna 85 746 70 42 Zwierzyniecka 6 pok. 9
Konopacki Wojciech – Kierownik Działu 85 746 91 88
lub 797994890
Zwierzyniecka 6 pok. 10
Wojewódzki Krzysztof 85 746 90 33 Zwierzyniecka 10
Seroka Mariusz 85 746 90 31 Zwierzyniecka 6 pok. 8
Gorzelak Robert 85 746 70 41 Zwierzyniecka 6 pok. 9