Dyżury Działu Aparatury i Zakupów w dniach 23.03 - 10.04.2020r.

Harmonogram dyżurów pracowników Działu Aparatury i Zakupów w dniach 23.03 - 10.04.2020r.

 

Anna
Wyszyńska

Wojciech Konopacki

Krzysztof Wojewódzki

Mariusz
Seroka

Robert
Gorzelak

poniedziałek

23,30.03.2020
06.04.2020

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

wtorek

praca zdalna

24,31.03.2020
07.04.2020

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

środa

praca zdalna

praca zdalna

25.03.2020
01,08.04.2020

praca zdalna

praca zdalna

czwartek

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

26.03.2020
02,09.2020

praca zdalna

piątek

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

praca zdalna

27.03.2020
03,10.2020

 

Nazwisko i imię
pracownika pełniącego dyżur

Numer telefonu
 służbowego

Adres

Wyszyńska Anna

85 746 70 42

Zwierzyniecka 6 pok. 9

Konopacki Wojciech – Kierownik Działu

85 746 91 88
lub 797994890

Zwierzyniecka 6 pok. 10

Wojewódzki Krzysztof

85 746 90 33

Zwierzyniecka 10

Seroka Mariusz

85 746 90 31

Zwierzyniecka 6 pok. 8

Gorzelak Robert

85 746 70 41

Zwierzyniecka 6 pok. 9