Dostawy sukcesywne

Za pomocą poniższego formularza można zamawiać asortyment objęty następującymi umowami:

1.  Sukcesywna dostawa tonerów i tuszów do drukarek - w przygotowaniu.....

2.  Sukcesywna dostawa papieru do drukarek  - w przygotowaniu....  W skutek wyczerpania kwoty umowy na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, wszelkie zamówienia zostają wstrzymane.Trwają prace nad aneksowaniem umowy w celu zwiększenia kwoty.

3.  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych - umowa ZK-DZP.262.126.2021, zamówienia należy składać do 15.12.2022r.

4. Sukcesywna dostawa elementów komputerowych - umowa  ZK-DZP.262.60.2022, zamówienia należy składać do 18.11.2022r.

formularz zamówienia

 

Załącznik: