Art.4. pkt.8. - zasady dokonywania zakupów

Procedura zakupowa:

1. Szacowanie wartości zamówienia.

2. Wypełnienie wniosku.

3. Uzyskanie kontrasygnaty finansowej.

4. Przekazanie wniosku do Działu Zamówień Publicznych.

5. Dział Zamówień Publicznych określa tryb dokonania zakupu, po czym informuje wnioskodawcę przekazując kopię wniosku.

6. Wnioskodawca sprawdza tryb zakupu oraz jednostkę realizującą zamówienie w tabeli na trzeciej stronie wniosku:​

 

 

 

Tags: