TELEFONY KOMÓRKOWE - zasady zakupu

      Od dnia 16.09.2022 zakup telefonów komórkowych odbywa się według poniższych zasad:

 

  1. Do korzystania z telefonów komórkowych upoważnieni są pracownicy, którzy ze względu na rodzaj pełnionych obowiązków służbowych muszą być dyspozycyjni bez względu na miejsce aktualnego przebywania.
  2. Zakup telefonu  następuje na podstawie złożonego wniosku o zakup, szczegółowo uzasadniającego konieczność korzystania z telefonu.
  3. Zakup nowego telefonu komórkowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od momentu poprzedniego zakupu.
  4. Ustala się następujące limity cenowe na zakup telefonów komórkowych:
  • Kierownicy jednostek – 1000,00 zł brutto
  • Pracownicy jednostek – 800,00 zł brutto

       Zakup telefonu komórkowego powyżej ustalonych limitów cenowych  możliwy jest po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia, na podstawie którego zostanie wydana opinia Działu Aparatury i Zakupów o celowości zakupu.

 
 

Załącznik: