Kod CPV

Kod Opis
98513310-8

Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego

98514000-9

Usługi w gospodarstwie domowym

98900000-2

Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy

98910000-5

Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów

Strony