Kod CPV

Kod Opis
98395000-8

Usługi ślusarskie

98396000-5

Usługi strojenia instrumentów

98500000-8

Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego

98510000-1

Usługi pracowników handlowych i przemysłowych

98511000-8

Usług pracowników handlowych

98512000-5

Usługi pracowników przemysłowych

98513000-2

Usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych

98513100-3

Usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych

98513200-4

Usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych

98513300-5

Usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw domowych

Strony