Kod CPV

Kod Opis
98351100-9

Usługi parkingowe

98351110-2

Usługi zapewniania miejsc parkingowych

98360000-4

Usługi morskie

98361000-1

Usługi związane z wodami morskimi

98362000-8

Usługi zarządzania portami

98362100-9

Morskie usługi dodatkowe

98363000-5

Usługi nurkowe

98370000-7

Usługi pogrzebowe i podobne

98371000-4

Usługi pogrzebowe

98371100-5

Usługi cmentarne oraz kremacyjne

Strony