Kod CPV

Kod Opis
98340000-8

Usługi miejsc noclegowych oraz biur

98341000-5

Usługi miejsc noclegowych

98341100-6

Usługi zarządzania miejscami noclegowymi

98341110-9

Usługi utrzymywania gospodarstw domowych

98341120-2

Usługi portierskie

98341130-5

Usługi stróżowania

98341140-8

Usługi dozorowania

98342000-2

Usługi dotyczące środowiska pracy

98350000-1

Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa

98351000-8

Usługi zarządzania parkingami

Strony