Kod CPV

Kod Opis
98133000-4

Usługi świadczone przez organizacje społeczne

98133100-5

Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

98133110-8

Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe

98200000-5

Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

98300000-6

Różne usługi

98310000-9

Usługi prania i czyszczenia na sucho

98311000-6

Usługi odbierania prania

98311100-7

Usługi zarządzania pralnią

98311200-8

Usługi prowadzenia pralni

98312000-3

Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

Strony