Kod CPV

Kod Opis
98100000-4

Usługi organizacji członkowskich

98110000-7

Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne

98111000-4

Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców

98112000-1

Usługi świadczone przez organizacje zawodowe

98113000-8

Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne

98113100-9

Usługi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

98120000-0

Usługi świadczone przez związki zawodowe

98130000-3

Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie

98131000-0

Usługi religijne

98132000-7

Usługi świadczone przez organizacje polityczne

Strony