Kod CPV

Kod Opis
92532000-9

Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne

92533000-6

Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody

92534000-3

Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody

92600000-7

Usługi sportowe

92610000-0

Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

92620000-3

Usługi w zakresie sportu

92621000-0

Usługi promocji wydarzeń sportowych

92622000-7

Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

92700000-8

Usługi cyberkawiarni

98000000-3

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Strony