Kod CPV

Kod Opis
03142000-8

Produkty zwierzęce

03142100-9

Miód naturalny

03142200-0

Ślimaki

03142300-1

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

03142400-2

Woski

03142500-3

Jaja

03143000-5

Produkty mieszanej gospodarki rolnej

03144000-2

Produkty rolne

03200000-3

Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03210000-6

Zboża i ziemniaki

Strony