Kod CPV

Kod Opis
03117100-5

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów

03117110-8

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym

03117120-1

Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym

03117130-4

Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych

03117140-7

Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów

03117200-6

Nasiona roślin używane w branżach specjalnych

03120000-8

Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121000-5

Produkty ogrodnicze

03121100-6

Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

03121200-7

Kwiaty cięte

Strony