Kod CPV

Kod Opis
03115000-0

Surowce roślinne

03115100-1

Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych

03115110-4

Bawełna

03115120-7

Juta

03115130-0

Len

03116000-7

Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

03116100-8

Kauczuk naturalny

03116200-9

Lateks naturalny

03116300-0

Produkty z lateksu

03117000-4

Rośliny używane w branżach specjalnych

Strony