Kod CPV

Kod Opis
03221440-2

Kapusta brukselska

03222000-3

Owoce i orzechy

03222100-4

Owoce i orzechy tropikalne

03222110-7

Owoce tropikalne

03222111-4

Banany

03222112-1

Ananasy

03222113-8

Mango

03222114-5

Daktyle

03222115-2

Rodzynki

03222116-9

Figi

Strony